Praktyki zawodowe dla klas 3 technikum na Malcie
08.05.2017-06.06.2017
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56
TO MY: tm1.edu.pl CELE PRAKTYK I PROGRAMU ERAZMUS+
Erasmus+ to program ufundowany przez Uniię Europejską na rzecz edukacji uczniów szkół średnich do 2020 roku. Inicjatywa jest oparta na doświadczeniach poprzednich programów edukacyjnych funkcjonujących przez ponad 20 lat na terenie Europy dzięki Komisji Europejskiej, między innymi: •Młodzież w Działaniu
•Uczenie się przez całe życie
•Erasmus Mundus
Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.